Ubezpieczenie OC to polisa obowiązkowa, której, co do zasady, nie wolno wypowiedzieć podczas jej trwania. Są jednak określone sytuacje, które pozwalają na rezygnację z takiej umowy. Głównym warunkiem jest tutaj posiadanie drugiego ubezpieczenia OC. 

Wypowiedzenie OC można złożyć w określonych okolicznościach. Wszystkie pociągają ze sobą pewne obowiązki, jak choćby właściwy czas na złożenie dokumentów, czy właśnie same dokumenty. Każda sytuacja wymaga bowiem nieco innych dokumentów poza samym wnioskiem.

Kiedy można wypowiedzieć umowę OC?

Wypowiedzenie OC możliwe jest, jak już wspomniano, możliwe jest pod koniec okresu trwania ubezpieczenia oraz w kilku sytuacjach wyjątkowych. Poniżej zostały krótko opisane wszystkie te wyjątkowe okoliczności. Zapoznaj się z nimi, by wiedzieć, w jakiej sytuacji możesz wypowiedzieć zawartą umowę OC, jakie zdarzenia Cię do tego upoważniają, a w dalszej części, wyjaśniamy, w jakim czasie i jak należy to zrobić.

Koniec obowiązującego ubezpieczenia - kiedy?

Mniej więcej na miesiąc przed końcem obowiązującej polisy należy złożyć wypowiedzenie aktualnie trwającego ubezpieczenia. Oczywiście, wypowiedzenie konieczne jest wyłącznie w sytuacji, gdy nową umowę chcesz zawrzeć w innej firmie ubezpieczeniowej. Jeżeli w tej samej, to wypowiedzenie nie jest konieczne. Umowa się skończy sama, a firma automatycznie ją przedłuży. Tylko jeżeli tego automatycznego przedłużenia chcesz uniknąć, to musisz złożyć stosowne pismo do towarzystwa.

A gdy jednak zapomnisz o wypowiedzeniu?

Może się tak zdarzyć, że zawrzesz umowę w innej firmie ubezpieczeniowej, a zapomnisz wypowiedzieć ją u dotychczasowego ubezpieczyciela. W takiej sytuacji możesz zrezygnować z automatycznie przedłużonej polisy. Ponieważ podwójne ubezpieczenie nie daje podwójnej ochrony, ustawodawca dopuścił możliwość rezygnacji z jednej z polis, tej, która została przedłużona bez interwencji samego ubezpieczonego.

Zakup ubezpieczonego samochodu

Kolejną sytuacją, w której możesz zrezygnować z trwającego ubezpieczenia jest zakup ubezpieczonego samochodu. Możesz korzystać z OC zbywcy pojazdu do czasu, na jaki to OC zostało zawarte. Pamiętaj, że taka polisa nie przedłuża się automatycznie, sam musisz potem zawrzeć nową. Możesz jednak zrezygnować z umowy, która obowiązuje dla zakupionego pojazdu i od razu umówić się z innym ubezpieczycielem (lub tym samym) na nową ochronę.

Utrata pojazdu

Jeżeli na skutek szkody całkowitej, kradzieży lub konieczności złomowania pojazdu, tracisz go całkowicie, wówczas również możesz złożyć wypowiedzenie aktywnego OC. Potrzebne Ci są do tego celu dokumenty, które potwierdzają, że samochód został całkowicie wyłączony z ruchu (przy kradzieży – dokumenty potwierdzające kradzież), a jako taki nie wymaga już ochrony ubezpieczeniowej.

W jakim czasie złożyć wypowiedzenie umowy OC?

Okres, w którym należy złożyć wypowiedzenie, zależy w dużym stopniu od sytuacji, która do tego wypowiedzenia uprawnia.

Jeżeli jest to moment, w którym Twoje dotychczasowe ubezpieczenie dobiega końca, to najlepiej złożyć dokumenty miesiąc przed datą oznaczoną w umowie, jako koniec ochrony. Nie jest to jednak punkt graniczny. Najważniejsze, by Twoje wypowiedzenie dotarło zanim umowa automatycznie się przedłuży. Dostarczenie wypowiedzenia z takim wyprzedzeniem daje na to większe szanse. Oczywiście przesłane później, ale otrzymane przez towarzystwo w czasie, gdy proces przedłużenia można zatrzymać, nadal jest ważne i spełni swoją funkcję.

Wypowiedzenie umowy z powodu utraty pojazdu (kradzieży, spalenia lub zezłomowania) można złożyć w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że za każdy dzień, kiedy polisa obowiązuje, musisz zapłacić. Jeżeli zapłaciłeś swoją składkę w całości z góry, a w trakcie trwania polisy utraciłeś samochód, to po zgłoszeniu do firmy ubezpieczeniowej tej straty, otrzymasz zwrot za dni, w których nie wykorzystasz ubezpieczenia. Dlatego też im szybciej to zrobisz, tym lepiej. Otrzymasz większy zwrot. Jeżeli będziesz zwlekać, to przyznany zwrot będzie mniejszy.

Jeżeli chcesz wypowiedzieć umowę automatycznie przedłużoną, bo wykupiłeś inne ubezpieczenie, to również możesz to zrobić w dowolnym momencie, ale im szybciej, tym lepiej. Dlaczego? Za każdy dzień aktywnej ochrony ubezpieczeniowej, firma nalicza Ci opłaty. Jeżeli wypowiesz umowę tydzień po jej przedłużeniu, zapłacisz jedynie za tydzień ochrony, jeżeli miesiąc później, to zapłacisz za miesiąc. Pamiętaj, że to pieniądze, które musisz zapłacić towarzystwu, bo udzieliło Ci ochrony.

Gdy wypowiadasz umowę zawartą przez zbywcę pojazdu, to czas jej wypowiedzenia nie ma znaczenia dla Ciebie. Nie musisz bowiem nic dopłacać, ani nie otrzymasz zwrotu za niewykorzystany czas ochrony. Zwrot przyjdzie do osoby, która umowę zawierała, a zatem dla Ciebie, czas złożenia wypowiedzenia może być zupełnie obojętny.

Jakie dokumenty są potrzebne do wypowiedzenia umowy OC

Każde wypowiedzenie umowy OC należy umotywować. W niektórych wypadkach motywacją może być po prostu znalezienie ciekawszej oferty, a wtedy firma musi się z tym zgodzić (gdy polisa wygasa), są jednak sytuacje, gdy uzasadnienie wypowiedzenia musi być poparte odpowiednimi dokumentami.

Przy wypowiedzeniu OC automatycznie przedłużonego, należy przedłożyć zawartą umowę ubezpieczenia z innym towarzystwem ubezpieczeniowym. Może to być jedynie odcinek potwierdzający zawarcie umowy lub kopia polisy. Ważne, by pokazać dokument, który potwierdza inne ubezpieczenie.

Przy utracie pojazdu należy dołączyć dokumenty, które tę utratę potwierdzają lub potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu z Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta. Oczywiście, wystarczy kopia tych dokumentów. Muszą być jednak dołączone do wniosku, w przeciwnym razie firma będzie miała prawo odmówić rozwiązania umowy. Fakt utraty pojazdu trzeba udokumentować.

Przy wypowiadaniu umowy OC zbywcy pojazdu należy dołączyć kopię umowy kupna – sprzedaży. To ona potwierdza prawo do decydowania o ubezpieczeniu danego pojazdu. Tu nie trzeba szczególnie uzasadniać swojej woli. Trzeba jednak udowodnić, że ma się prawo do wprowadzenia zmiany ubezpieczyciela.

Ostatnie Wpisy
Choć za samochód pochodzący z drugie ręki zapłacimy więcej, w przypadku objęcia go obowiązkowym ubezpieczeniem...
Wiek samochodu a cena ubezpieczenia OC
Poszukując odpowiedniego ubezpieczenia dla swojego samochodu - zarówno OC, jak i AC - zwracamy szczególną...
Udział własny w szkodzie - co to jest? Jak znieść?
Codzienność bez własnego samochodu, którym dojedziemy do pracy czy na zakupy, dla wielu brzmi jak...
Kiedy przysługuje nam auto zastępcze?