Wiadomości o ogromnych sumach, na które ubezpieczony jest głos śpiewaka operowego czy nogi piłkarza, pojawiają się często w środkach masowego przekazu. Kwota ta jest często szokująca dla przeciętnego obywatela. Potrafi przy tym rozbudzić wyobraźnię agentów ubezpieczeniowych. Rynek ubezpieczeń dla osób, które uprawiają sport, charakteryzuje nieustanny rozwój. Towarzystwa ubezpieczeniowe kierują swoją ofertę nie tylko do sportowców, dla których ubezpieczenie jest obowiązkowe, lecz także do osób uprawiających sport rekreacyjnie.

Sportowcy polegają na niezawodności swojego organizmu. Jednocześnie towarzyszy im świadomość możliwych urazów i ich konsekwencji. Przykładowo każdy sportowiec pozbawiony jest szans na wspaniałą karierę, jeśli nagle ulegnie kontuzji, która dla każdego zawodnika jest dramatycznym wydarzeniem. Może ona oznaczać nawet koniec kariery sportowej. Sposobem na minimalizowanie skutków kontuzji jest ubezpieczenie dla sportowców.

Normy prawne

Według przepisów polskiego prawa kluby lub związki sportowe mają obowiązek wykupu ubezpieczenia dla swoich reprezentantów. Taka ochrona rekompensuje zawodnikowi stratę, jaką poniesie w wyniku wypadku. Może być nią uszczerbek na zdrowiu, która spowoduje utratę dochodów.
Sportowcy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, które powstały na skutek uprawiania sportu kwalifikowanego. Klub sportowy ma obowiązek ubezpieczyć swojego zawodnika. Jeśli sportowiec zostanie powołany do kadry narodowej, obowiązek ten spoczywa na właściwym związku sportowym. Powyższe obowiązki zapisane są w ustawie o sporcie kwalifikowanym.

Współpraca

Towarzystwa ubezpieczeniowe współpracują z zawodnikami nie tylko w zakresie ubezpieczeń, lecz także w kwestii wsparcia ich kariery. Korzyścią dla firmy ubezpieczeniowej jest promocja marki. W zamian sportowiec uzyskuje wsparcie finansowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie nawiązują kompleksową współpracę z reprezentacjami narodowymi. Dotyczy to także poszczególnych dyscyplin sportowych. Przykładowo znana firma ubezpieczeniowa sponsoruje kadrę polskich skoczków narciarskich. Koncerny ubezpieczeniowo-finansowe wspierają międzynarodowe turnieje czy mistrzostwa świata w hokeju na lodzie i inne dyscypliny sportu.

Ubezpieczenie dla profesjonalnych sportowców

Jedno z wiodących towarzystw ubezpieczeniowych posiada w swojej ofercie ubezpieczenie NNW, którego odbiorcami są: zawodnicy, osoby uprawiające sport rekreacyjnie oraz organizatorzy sportu. Umowa ubezpieczenia może mieć charakter indywidualny lub zbiorowy. Przedmiotem takiego ubezpieczenia są następstwa wypadków, które nastąpiły w wyniku uprawiania sportu. Istnieje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia dla sportowców. Chodzi tu o ewentualne wypadki, które mogą się zdarzyć nie tylko w wyniku uprawiania sportu czy wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną, lecz także podczas podróży i w życiu prywatnym. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne warianty ochrony ubezpieczonego. Różnią się one przede wszystkim maksymalną sumą ubezpieczenia.

Ubezpieczenie może być zawarte według jednego z trzech wariantów różniących się maksymalną wysokością sumy ubezpieczenia oraz zasadą odpowiedzialności w odniesieniu do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Obejmują one świadczenia podstawowe z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Wówczas wynoszą one 50% sumy ubezpieczenia. Istnieje możliwość wypłaty świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia. Wymaga to jednak wykupienia dodatkowej składki. Większość umów ubezpieczenia dla sportowców zawiera zapis o pokryciu przez ubezpieczyciela kosztów nabycia protez i środków pomocniczych. Ponadto do umowy ubezpieczenia można włączyć ryzyka takie, jak: następstw zawału serca, udaru mózgu czy chorób tropikalnych. Wymaga to zgody klienta i uiszczenia dodatkowej opłaty.
Umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym zawiera z reguły klub sportowy lub manager zawodnika. Zadaniem tych podmiotów jest zawarcie korzystnej polisy ubezpieczeniowej m.in. na rzecz sportowca, który ich reprezentuje.

Ostatnie Wpisy
Ubezpieczenie AC czyli autocasco nie jest w Polsce obowiązkowe, jednak nosi ze sobą wiele korzyści....
Ubezpieczenie na życie to dodatkowe zabezpieczenie, zakup którego warto rozważyć. Zdarzają się bowiem nieprzewidziane sytuacje...
Samochody z instalacją gazową cały czas cieszą się dużą popularnością. Nie ma się czemu dziwić...