Warto zastanowić się nad ubezpieczeniem swojego psa lub kota. Ubezpieczonym przy tego rodzaju zabezpieczeniu jest jednak nie zwierzę, lecz jego właściciel. Żyjemy w czasach, kiedy niemal wszystko podlega ubezpieczeniu. Chronimy siebie, swoją rodzinę, majątek, a coraz częściej także ukochane czworonogi. Jak miarodajnie ustalić, ile wart jest dla nas nasz pupil?

Dla kogo

Ubezpieczenie zwierząt jest adresowane do właścicieli czworonogów. Chodzi tu nie tylko o osoby fizyczne, które po prostu są właścicielami zwierząt domowych, psów lub kotów, lecz także osoby zajmujące się hodowlą takich zwierząt. Umowę ubezpieczenia zawiera się na rok lub krócej. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest przedstawienie zaświadczenia weterynaryjnego o tym, że zwierzę jest zdrowe i nie ma wad.

Co obejmuje ubezpieczenie

Ubezpieczeniem mogą być objęte psy i koty w wieku od 6 miesięcy do 10 lat. Właściciele czworonogów ubezpieczają je zwykle po to, by uniknąć finansowych konsekwencji szkód wyrządzonych przez milusińskich. Oprócz odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez pupila, klient może ustalić w umowie limity dla:

  1. kosztów leczenia w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
  2. strat spowodowanych padnięciem zwierzęcia lub uśpieniem z konieczności (łącznie z kosztami tego uśpienia),
  3. kosztów usunięcia zwłok psa lub kota wraz z kosztami pochówku.

Opiekunowie czworonogów powinni przy tym pamiętać, że ubezpieczenie nie obejmuje kosztów zaniedbania szczepień ochronnych, zabiegów dentystycznych, rehabilitacji, fizykoterapii i protez.

W przypadku kradzieży

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte przypadki ucieczki lub kradzieży zwierząt. Ratunkiem dla właściciela zwierzęcia jest ubezpieczenie ruchomości domowych w ramach ubezpieczenia mieszkania. W razie zaginięcia zwierzęcia w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku, niektóre firmy ubezpieczeniowe gwarantują wypłatę z tytułu ubezpieczenia mieszkaniowego.

Jak ustalić sumę ubezpieczenia

Należy wziąć pod uwagę cenę rynkową zwierzęcia. Na pewno wyższą wartość będzie miało zwierzę rasowe z rodowodem. Niżej zostanie wyceniony kundel czy dachowiec, kupiony na aukcji internetowej za symboliczną złotówkę. Przy ustalaniu sumy ubezpieczenia, od wysokości której uzależniona jest wysokość składki, nie uwzględnia się wartości emocjonalnej ani sentymentalnej, jaką ma zwierzę dla swojego właściciela. Czasem na wartość zwierzęcia mogą wpłynąć również jego umiejętności. Może się okazać, że wartość psa mieszańca będzie wyższa ze względu na szkolenie, jakie odbył na przykład do opieki nad niewidomymi. W takich przypadkach wyznacznikiem wartości są koszty wychowania i wyszkolenia.

Kwestie OC

Wyobraźnia podsuwa wiele potencjalnych szkód, jakie może wyrządzić pies czy kot. Od szkód na mieniu po szkody osobowe; od zadrapania skórzanej kanapy sąsiada, aż po rozległe pogryzienia małego dziecka. Czy wszystkie takie przypadki można ubezpieczyć? Okazuje się, że tak. Najczęstszą przyczyną wypadków jest jednak wtargnięcie na jezdnię i wpadnięcie psa lub kota pod koła samochodu. To sytuacja, w której właściciel zwierzęcia traci podwójnie. Ginie jego pupil, a dodatkowo jako opiekun zwierzęcia, musi ponieść koszty uszkodzonego samochodu.

Inne zwierzęta

Psy i koty stanowią zdecydowaną większość zwierząt domowych. Tworzenie produktu ubezpieczeniowego ma sens, jeżeli potencjalna grupa odbiorców jest duża. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy na warunkach szczególnych i na podstawie oceny ryzyka, można ubezpieczyć inne zwierzęta, zawsze podlega to jednostkowym negocjacjom z firmą ubezpieczeniową.

Ostatnie Wpisy
Ubezpieczenie AC czyli autocasco nie jest w Polsce obowiązkowe, jednak nosi ze sobą wiele korzyści....
Ubezpieczenie na życie to dodatkowe zabezpieczenie, zakup którego warto rozważyć. Zdarzają się bowiem nieprzewidziane sytuacje...
Samochody z instalacją gazową cały czas cieszą się dużą popularnością. Nie ma się czemu dziwić...