Ubezpieczenie od utraty pracy dotyczy osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą lub są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. W pierwszym wymienionym przypadku istnieje teoretycznie większe ryzyko utraty dochodu, ponieważ zysk przedsiębiorstwa jest ściśle powiązany z koniunkturą na rynku, która ostatnio charakteryzuje się brakiem stałości.

Oferta ubezpieczeń od utraty zatrudnienia jest niezbyt bogata, lecz przewiduje się, że z biegiem czasu sytuacja ulegnie zmianie. Obecnie ze względu na światowy kryzys gospodarczy coraz więcej banków dołącza ubezpieczenie od utraty zatrudnienia do swojej oferty kredytowej. Już niemal połowa banków, funkcjonująca na polskim rynku, oferuje takie ubezpieczenie.


Przezorny zawsze ubezpieczony

Z ubezpieczeniem od utraty pracy klient ma do czynienia przy zaciąganiu długoterminowej pożyczki. Najczęściej dzieje się tak w przypadku zakupu domu, mieszkania bądź samochodu. W zależności od parametrów kredytu banki oferują klientowi ubezpieczenie od utraty zatrudnienia wraz z kredytem lub jedynie jako dodatkowe zabezpieczenie. Utrata pracy może być czasowa lub trwała. W pierwszym przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe, działając we współpracy z bankiem, zapewnia spłatę rat kredytu do momentu podjęcia przez kredytobiorcę nowej pracy. W sytuacji trwałej utraty zatrudnienia, ubezpieczyciel gwarantuje maksymalnie roczną ochronę ubezpieczeniową zaciągniętego kredytu.

Ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym

Ubezpieczenie od utraty pracy występuje powszechnie w bankach, które udzielają kredytów hipotecznych. Wartym podkreślenia jest fakt, że klient, który zaciąga kredyt hipoteczny, nie ma prawnego obowiązku posiadania ubezpieczenia od utraty pracy. Ubezpieczenie zaczyna funkcjonować w momencie utraty pracy przez kredytobiorcę, który może tym samym utracić zdolność spłacania rat kredytu. Jest to zasada generalna, która obowiązuje przy spełnieniu określonych warunków. Pracownik (kredytobiorca) nie może zwolnić się dobrowolnie z pracy. Jeśli posiada on umowę o pracę na czas określony, która dobiegnie końca, także nie otrzyma wypłaty odszkodowania. Kolejnym warunkiem jest utrata pracy jedynie w ramach zwolnień grupowych. Ponadto kredytobiorca nie ma prawa do ubezpieczenia, gdy pracuje na etacie krócej niż pół roku.
Przy podjęciu decyzji o wykupie ubezpieczenia od utraty pracy, należy dokładnie zapoznać się z jego ogólnymi warunkami. To w nich zawarte są informacje dotyczące m.in. przypadku likwidacji miejsca zatrudnienia czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ubezpieczenie od utraty pracy przy kredycie hipotecznym jest zazwyczaj dobrowolne. Jednak w praktyce zdarza się, że staje się obowiązkiem klienta. Przykładowo, gdy kredytobiorca pragnie zakupić nieruchomość a jego udział własny wynosi mniej niż 20%.

Ważne wskazówki

 

Ubezpieczenie od utraty zatrudnienia jest kosztownym wydatkiem. Przy kredycie hipotecznym w wysokości 300 tys. zł składka wynosi od 200 do 250 zł miesięcznie. Pomimo stosunkowo wysokich opłat, w pewnych przypadkach, skorzystanie z niego może być korzystne dla klienta. Jeden z wiodących kredytodawców (banków) we współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym oferuje polisę od utraty miejsca zatrudnienia wymiennie z prowizją. W sytuacji, w której opłata jest jedna i nie ulega zmianie, warto skorzystać z dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Przy rezygnacji z ubezpieczenia od utraty pracy, należy mieć pewność, że kredytobiorca nie poniesie wyższych kosztów marży lub prowizji banku. Kredytobiorca powinien mieć wiedzę o cenie, warunkach i skuteczności takiego ubezpieczenia. Wszystko po to, aby uniknąć późniejszych nieporozumień. W sytuacji, kiedy klient nie posiada rzetelnej wiedzy o produkcie i ulegnie manipulacji sprzedawcy kredytu, może dojść do sytuacji, w której mimo utraty zatrudnienia, będzie obowiązany nadal spłacać kolejne raty kredytu. Przy doborze ubezpieczenia odpowiedniego do naszych wymagań, należy uważnie zapoznać się z warunkami i zakresem polisy.

Ostatnie Wpisy
Ubezpieczenie AC czyli autocasco nie jest w Polsce obowiązkowe, jednak nosi ze sobą wiele korzyści....
Ubezpieczenie na życie to dodatkowe zabezpieczenie, zakup którego warto rozważyć. Zdarzają się bowiem nieprzewidziane sytuacje...
Samochody z instalacją gazową cały czas cieszą się dużą popularnością. Nie ma się czemu dziwić...