Ubezpieczenie od kradzieży, obok ubezpieczenia od ognia oraz innych zdarzeń losowych, a także odpowiedzialności cywilnej jest jednym z trzech głównych elementów popularnego ubezpieczenia mieszkania. Jest także najdroższym składnikiem takiego ubezpieczenia. Bardzo ważne jest więc ustalenie sumy ubezpieczenia mienia od kradzieży, ponieważ od tej wartości zależy wysokość opłacanej składki, ale także ewentualnego odszkodowania. Artykuł podaje praktyczne wskazówki, w jaki sposób ustalić sumę ubezpieczenia mieszkania od kradzieży.

Ubezpieczenie pierwszego ryzyka

Na sumę ubezpieczenia od kradzieży składa się suma wartości wszystkich ruchomości domowych, które mogą zostać skradzione. Do ruchomości tych należą wszystkie przedmioty, które można wynieść z domu, a więc meble, sprzęt elektryczny i elektryczny, stanowiący wyposażenie mieszkania.

Czy ubezpieczać wszystko? Mało prawdopodobne jest, by złodzieje wszystko z domu wynieśli, pozostawiając tylko puste ściany. Złodzieje najczęściej wybierają najcenniejsze przedmioty. Warto więc zastanowić się, które przedmioty posiadają najwyższą wartość, które są najcenniejsze i w przypadku włamania na pewno staną się łupem złodziei.

Wartość odtworzeniowa czy rzeczywista?

W ofertach występujących na naszym rynku ubezpieczeniowym można spotkać dwie formuły ubezpieczeń majątkowych.
Pierwsza z nich to ubezpieczenie na wartość odtworzeniową, a druga na wartość rzeczywistą. Ubezpieczenie na  wartość odtworzeniową polega na tym, że w przypadku zaistniałej szkody firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie, dzięki któremu można naprawić lub zakupić utracony przedmiot tego samego lub podobnego rodzaju. W przypadku kradzieży telewizora za otrzymane odszkodowanie będziemy w stanie odkupić taki sam nowy odbiornik telewizyjny lub odpowiadający parametrami technicznymi utraconemu.

Ubezpieczenie wartości rzeczywistej spowoduje, że firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie pomniejszone o stopień zużycia technicznego skradzionej  rzeczy. Oznacza to, że jeśli złodzieje zabiorą 5 letni telewizor otrzymamy odszkodowanie pomniejszone o stopień jego 5 letniego zużycia (z uwzględnieniem stopnia amortyzacji). Szczególne znaczenie przy określaniu rodzaju ubezpieczenia, na które się decydujemy ma w przypadku sprzętu elektronicznego, który amortyzuje się w „błyskawicznym tempie” i po dwóch latach warty jest mniej niż połowę ceny zakupu. To oznacza, że wybierając opcję ubezpieczenia wartości rzeczywistej otrzymamy mniej środków, które będą nam potrzebne do pełnego odbudowania naszego stanu majątkowego, poprzedzającego zdarzenie szkodowe.

Do rzeczy najbardziej zagrożonych kradzieżą, a będących w większości naszych mieszkań, należy sprzęt elektroniczny. Szybki postęp technologiczny sprawia, że wartość komputerów, kamer cyfrowych czy kina domowego równie szybko spada. Warto więc ubezpieczyć swoje mienie od kradzieży na wartość odtworzeniową. Ubezpieczenie wartości odtworzeniowej gwarantuje wypłatę odszkodowania w wysokości pozwalającej na odkupienie nowych przedmiotów w zamian za skradzione. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na ubezpieczenie wartości rzeczywistej, odtworzenie stanu sprzętu sprzed włamania może kosztować więcej, a odszkodowanie nie rzadko pokrywa tylko małą część rzeczywistej wartości skradzionego sprzętu.

Limit odpowiedzialności

Firmy ubezpieczeniowe nakładają dodatkowe limity odpowiedzialności na skradzione mienie. Dotyczą one zazwyczaj sprzętu elektronicznego, biżuterii i gotówki. Limity te przeważnie wynoszą od 60 do 80 procent sumy ubezpieczenia. W przypadku limitu na poziomie 80%, jeżeli skradziono sprzęt ubezpieczony na 15 000 PLN, otrzymać można tylko 12 000 PLN odszkodowania. Na rynku można jednak znaleźć ubezpieczenia z podwyższonymi limitami, a nawet bez limitów. Wiąże się to oczywiście z dużo wyższą składką; lecz jeśli szkoda będzie dotkliwa, ubezpieczenie bez limitu odpowiedzialności pokryje wszystkie straty materialne.

Trzy elementy ubezpieczenia

Tak więc sumę ubezpieczenia od kradzieży powinno się ustalać pamiętając o trzech elementach, odpowiadających za jej wysokość. Chodzi tu o ubezpieczenie pierwszego ryzyka, wartość odtworzeniową oraz uwzględnienie limitów odpowiedzialności. Wyznaczając w taki sposób sumę ubezpieczenia, można mieć pewność dobrego zabezpieczenia oraz tego, że nie przepłacamy za ubezpieczenie naszego mieszkania.

Ostatnie Wpisy
Ubezpieczenie AC czyli autocasco nie jest w Polsce obowiązkowe, jednak nosi ze sobą wiele korzyści....
Ubezpieczenie na życie to dodatkowe zabezpieczenie, zakup którego warto rozważyć. Zdarzają się bowiem nieprzewidziane sytuacje...
Samochody z instalacją gazową cały czas cieszą się dużą popularnością. Nie ma się czemu dziwić...