Ubezpieczenie na życie – po co i dla kogo?

Ubezpieczenie na życie chroni coś, co jest dla nas najcenniejsze i najdroższe – nasze życie. Trudno wycenić jego wartość. Jeszcze trudniej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych najbliższych. Chemy zapewnić naszym dzieciom jak najlepszą przyszłość, a współmałżonkowi poczucie pewności i stabilizacji finansowej. Jeżeli należymy do grupy ludzi, którzy tak myślą, to sprawa jest ułatwiona – ubezpieczenie na życie, to polisa, którą powinniśmy posiadać.

Polisa ubezpieczenia na życie gwarantuje nam pomoc materialną w tych najcięższych chwilach. Oprócz tego, jest odpowiednią propozycją dla tych, którzy chcą oszczędzać i pomnażać swój kapitał, tak aby móc dzieki temu realizować swoje plany, jak budowa domu czy zakup samochodu, ale także spełniać nawet najskrytsze marzenia.

Rodzaje polis

Na rynku ubezpieczeń na życie mamy w czym wybierać. Firmy dostosowały swoje oferty do potrzeb różnych klientów i w ten sposób sworzyły kilka rodzajów ubezpieczeń na życie. Wśród tych najpopularniejszych wyróżnić można polisy:

”    Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
”    Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie;
”    Indywidualne ubezpieczenie na życie z rentą.

Indywidualne ubezpiueczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

To nic innego, jak najbardziej uniwersalne ubezpieczenie, które możemy kupić na polskim rynku. Oprócz funkcji ochrony naszych bliskich i zabezpieczenia ich przyszłości, zawiera także możliwość budowania bazy kapitału na przyszłość. Jest to także sposób na gromadzenie środków na  przyszłą emeryturę w ramach tzw. III filaru reformy emerytalnej. Klient wybiera ofertę spośród kilku funduszy inwestycyjnych. Wybiera strategię dużego, średniego lub małego ryzyka i osiąga współmierne do tego zyski. Dzieki temu można dodatkowo pomnażać i gromadzić kapitał.

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

To jedno z najczęściej wybieranych ubezpieczeń na życie. Zapewne cieszy się aż tak dużą popularnością, bo zapewnia bardzo dużą ochronę ubezpieczeniową, a składka jest dość niska. Jest wybierane przez tych klientów, którzy potrzebują zabezpieczenia krótko- , średnio- lub długoterminowego, np. kredytów, pożyczek czy leasingów.  Świadczenie z polisy jest wypłacane w momencie zgonu ubezpieczonego. Jeżeli klient posiada umowy dodatkowe, to może domagać się wypłaty odszkodowania w razie trwałej utraty zdrowia lub inwalidztwa. W przypadku tego rodzaju ubezpieczenia na życie, umowa podpisywana jest na czas określony. Składkę można zapłacić jednorazowo lub rozłożyć na raty. Do umowy terminowego ubezpieczenia na życie można dokupić umowy dodatkowe np.:

”    na wypadek śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku;
”    w przypadku poważnej choroby;
”    w przypadku inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwego wypadku.

 

Indywidualne ubezpieczenie na życie z rentą

Jest to rozwiązanie, które wybierają jedni z najbardziej wymagających klientów. Dzięki temu rozwiązaniu, ubezpieczony może może systematycznie gromadzić środki finansowe lub może od razu wpłacić pieniądze z góry w ramach tzw. składki jednorazowej. Deklaruje potem, w jaki sposób chce otrzymywać powierzony firmie ubezpieczeniowej kapitał. Ubezpieczenie na życie z rentą jest najbardziej elastycznym wariantem. Pozwalo na zawieszenie składki bez wymuszania zmian. Daje także możliwość wypłaty części zgromadzonych środków, po upływie określonego czasu. To klient określa, z jaką częstotliwością świadczenie rentowe ma być wypłacane oraz jak wysoka ma być jego kwota.

Warto przed podpisaniem umowy skontaktowac się z doradcą, który pomoże nam wybrać odpowiedni rodzaj ubezpieczenia na życie. Do tej umowy bądźmy przygotowani, aby móc jasno i precyzyjnie określić założenia i cele, które chcemy osiągnąć. Najtrudniej niewątpliwie jest określić sumę ubezpieczeniową ubezpieczenia na życie. Ale nie musimy się martwić. Na pewno pomoże nam w tym doradca. Tylko nie bójmy się pytać.