Wakacje to czas, kiedy na ulicach spotykamy najwięcej rowerów, kabrioletów i motocykli. Ich właściciele cieszą się pogodą  i możliwością „chwytania wiatru we włosach”. Szczególnie podatni na tego rodzaju sytuacje są motocykliści. Dobry motor może bardzo szybko rozwinąć zawrotną prędkość i sprawić tym samym mnóstwo radości właścicielowi. Warto jednak zwrócić uwagę na sytuację, gdy może dojść do szkody komunikacyjnej. Jakie ubezpieczenie wybrać, aby ograniczyć stratę własnych środków finansowych?

Motocykliści jeżdżą zazwyczaj bardzo szybko, gdyż to największa atrakcja z posiadania motoru. Rozwijanie zawrotnych prędkości, wolność i poczucie niezależności to przymioty prawie każdego właściciela motocyklu. Istnieją jednak nieprzewidziane zdarzenia, które mogą doprowadzić do zniszczenia, kradzieży środka komunikacji bądź utraty naszego zdrowia. Warto wtedy mieć świadomość, że szybko uzyskamy pomoc zarówno techniczną jak i medyczną.

Podstawowe ubezpieczenie motocykla obejmuje rozmaite problemy wynikłe z powodu  awarii, wypadku komunikacyjnego, kradzieży czy zniszczenia. Ważne też, aby przewidywało ono holowanie motoru oraz transport nas samych do szpitala lub domu. Sam wypadek komunikacyjny czy kradzież dobytku jest wystarczająco dla nas stresująca. W takim momencie poczucie bezpieczeństwa związane z wykupionym ubezpieczeniem może znacznie polepszyć nam nastrój.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń:

–  wypadku drogowego przy współudziale innych pojazdów lub uczestników
ruchu drogowego oraz  pozostałych wypadków powstałych wskutek nagłego  działania siły mechanicznej,
–  kradzieży,
–  uszkodzenia przez osoby trzecie,
–  działania pożaru, ulewnego deszczu, gradu itp.,
–  nagłego działania czynnika termicznego i chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu.

Kradzież

Sytuacja kradzieży rozpatrywana jest w różnych towarzystwach bardziej lub mniej szczegółowo. Najczęściej motocykle mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową od kradzieży pod warunkiem posiadania odpowiedniego zabezpieczenia mechanicznego i tak np.: pojazdy o wartości do 15.000 zł  muszą posiadać jedno zabezpieczenie mechaniczne, natomiast pojazdy o wartości powyżej 50.000 zł dwa różne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, w tym co najmniej jedno samodzielne.
Zabezpieczenie mechaniczne to między innymi: blokady kierownicy lub sprzęgła, urządzenia odcinające dopływ paliwa lub prądu, mechaniczne blokady skrzyni biegów.
Natomiast samodzielne zabezpieczenie to urządzenia posiadające odpowiedni atest np.: auto-alarm, elektroniczna blokada unieruchomiająca pracę silnika lub inne.

OC dla motocyklisty

Każdy posiadacz motocykla obowiązkowo musi posiadać ubezpieczenie OC, które  rekompensuje ewentualne szkody wyrządzone przez ubezpieczonego innym uczestnikom ruchu drogowego. Możemy komuś zarysować auto alko urwać lusterko, wtedy właściciel uszkodzonego pojazdu będzie domagał się rekompensaty. Jeśli jej nie uzyska, może dochodzić jej sądownie. Dobra polisa OC pozwoli nam uniknąć zbędnych kłopotów i oszczędzić pieniędzy.
Podstawowe ubezpieczenie OC obejmuje:

–   pokrycie szkód majątkowych i osobowych, wyrządzonych osobom trzecim przez
ubezpieczonego lub kogoś kierującego motorem,
–   zwrot kosztów postępowania sądowego, jeśli będzie ono konieczne w celu wyjaśnienia
okoliczności wypadku.

Dodatkowo niektóre towarzystwa wyposażają nas bezpłatnie w Zieloną Kartę – rodzaj międzynarodowego ubezpieczenia OC, które wymagane jest wciąż w niektórych państwach Europy.

Jazda motocyklem jest niezwykle ekscytująca, trudno się dziwić właścicielom, że tak szybko jeżdżą. Najważniejsze jest jednak poczucie bezpieczeństwa nie tylko kierującego, ale i innych uczestników ruchu. Dlatego kierujmy się rozwagą i kupujmy ubezpieczenia komunikacyjne na swój środek lokomocji, bez względu czy jest to rower, samochód czy wyścigowy motor.

Ostatnie Wpisy
Ubezpieczenie AC czyli autocasco nie jest w Polsce obowiązkowe, jednak nosi ze sobą wiele korzyści....
Ubezpieczenie na życie to dodatkowe zabezpieczenie, zakup którego warto rozważyć. Zdarzają się bowiem nieprzewidziane sytuacje...
Samochody z instalacją gazową cały czas cieszą się dużą popularnością. Nie ma się czemu dziwić...