Podstawowym celem ubezpieczenia zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego jest ochrona interesu osób poszkodowanych, a także sprawców zdarzenia. Wiele osób może zdziwić liczba ubezpieczeń obowiązkowych w naszym kraju. Jest ich bowiem aż 160. Jakie więc są ubezpieczenia obowiązkowe? Kogo one dotyczą? Co właściwie oznacza termin obowiązkowe - czy w każdym przypadku poniesiemy karę za brak konkretnej polisy?

Jakie są ubezpieczenia obowiązkowe?

Wiele z ubezpieczeń obowiązkowych jest powszechnych. Mowa tutaj o obowiązkowym ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych, budynków czy rolników. Zaskoczeniem nie powinien być również fakt, że przedstawiciele niektórych zawodów również są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem. Jest ono o tyle ważne, że w niektórych profesjach możemy mieć do czynienia z ryzykiem wpisanym w konkretny zawód. Dzięki temu osoby poszkodowane nie muszą starać się o wypłatę odszkodowania czy zadośćuczynienia od sprawcy przed sądem.

Do głównych zawodów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem możemy zaliczyć profesje:

  • lekarza,
  • pielęgniarki,
  • adwokata,
  • radcy prawnego,
  • brokera ubezpieczeniowego,
  • pośrednika nieruchomości,
  • farmaceuty,
  • weterynarza.

Lista zawodów wymagających objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem jest znacznie dłuższa. To, jaka może być najniższa suma ubezpieczenia, uregulowane jest w ustawie. Pracownik objęty obowiązkowym ubezpieczeniem może wybrać najniższą sumę ubezpieczenia, ale także ją zwiększyć. Zwiększenie sumy jest szczególnie istotne w przypadku zawodów, w których wysokości odszkodowań przyznawane poszkodowanym są bardzo wysokie.

Obowiązkowe ubezpieczenie obowiązujące w przypadku niektórych zawodów nie wiąże się z sankcjami, jeśli przedstawiciel danej profesji go nie posiada, musi się on liczyć jednak z możliwością utraty uprawnień do wykonywania zawodu.

Ubezpieczenia obowiązkowe przykłady

Obowiązkowe ubezpieczenia nie kończą się tylko i wyłącznie na konkretnych zawodach.

Ubezpieczenie rolników

Każda osoba w momencie, gdy staje się właścicielem gospodarstwa rolnego, zobowiązana jest do zawarcia umowy z ubezpieczycielem. Jeśli tego nie zrobi, musi liczyć się wysokimi karami nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjnym. Obowiązkowe ubezpieczenie rolników chroni nie tylko osoby, które odniosły szkodę w wyniku prowadzonej działalności, ale także samych rolników. Nie muszą oni pokrywać kosztów związanych z wyrządzoną szkodą - zajmuje się tym towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie pojazdów

Każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny musi być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Za dopełnienie tej formalności odpowiada jego właściciel. Co najważniejsze do grupy pojazdów mechanicznych zaliczamy nie tylko samochody osobowe, ale również ciągnik rolniczy, samochód ciężarowy, a także motor czy motorowej. Nie ma również znaczenia czy pojazd jest użytkowany - ubezpieczenie obowiązuje również w przypadku pojazdów, które od lat stoją na posesji czy w garażu. Ubezpieczenie OC zakresem ochrony obejmuje zdarzenia, do których doszło zarówno podczas jazdy, jak i przy wysiadaniu z pojazdu, postoju, garażowania czy rozładunku.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie obowiązkowe przykłady przytoczone powyżej jasno pokazują, że dotyczy ono znacznie szerszego obszaru, niż mogło nam się dotychczas wydawać.

Ostatnie Wpisy
Choć za samochód pochodzący z drugie ręki zapłacimy więcej, w przypadku objęcia go obowiązkowym ubezpieczeniem...
Wiek samochodu a cena ubezpieczenia OC
Poszukując odpowiedniego ubezpieczenia dla swojego samochodu - zarówno OC, jak i AC - zwracamy szczególną...
Udział własny w szkodzie - co to jest? Jak znieść?
Codzienność bez własnego samochodu, którym dojedziemy do pracy czy na zakupy, dla wielu brzmi jak...
Kiedy przysługuje nam auto zastępcze?