Jakie ubezpieczenia turystyczne dostępne są obecnie na rynku?

Ferie, wakacje, przerwy świąteczne to okazja do podróżowania i poznania nie tylko nowych ludzi, ale także innej kultury. Warto przy okazji pamiętać o kupieniu ubezpieczeń, które pozwolą nam zniwelować ewentualne straty spowodowane zniszczeniem bądź kradzieżą.

Obecnie na rynku ubezpieczeń dostępne są ubezpieczenia turystyczne o rozmaitym zakresie. Mogą one dotyczyć wyłącznie ubezpieczenia naszego samochodu na czas podróży za granicę albo bagażu podróżnego. Nowością na rynku są ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z wyjazdu. Warto jednak pamiętać o najważniejszym, czyli naszym zdrowiu. Jakie ubezpieczenia turystyczne dostępne są obecnie na rynku i jaki zakres ochrony posiadają?


Po pierwsze zdrowie

Wakacje to dla niektórych z nas synonim aktywnego spędzania wolnego czasu: windsurfing, nurkowanie, wspinaczka górska itp. Niekiedy może dojść do przykrego w skutkach wypadku, który spowoduje przerwanie naszego wypoczynku. Wówczas warto posiadać dobre ubezpieczenie zdrowotne, które pozwoli nam szybko wrócić do zdrowia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów finansowych. W krajach Unii Europejskiej możemy korzystać z opieki medycznej w ramach naszego ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, trzeba tylko posiadać tzw. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Otrzymamy ją po złożeniu wniosku o wydanie Karty w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w swoim miejscu zamieszkania. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż ubezpieczenie to nie pokryje kosztów leczenia w placówkach prywatnych, transportu z miejsca wypadku do szpitala czy zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych. Warto się zatem zastanowić nad dodatkowym ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Drugim ubezpieczeniem turystycznym, w które warto zainwestować jest ubezpieczenie bagażu podróżnego, za który uważa się rzeczy należące do ubezpieczonego lub wypożyczone przez niego, przewożone lub przenoszone poza miejsce jego stałego pobytu. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje min. takie zdarzenia, jak:

– kradzież, zniszczenie, uszkodzenie,
– utrata bagażu wskutek pożaru, trzęsienia ziemi, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna,
deszczu nawalnego, gradu, lawiny,
– katastrofy lub wypadku środka komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej.

Niezwykle istotne jest, że ubezpieczenie to nie obejmuje, m.in.: sprzętu komputerowego, pieniędzy w gotówce lub innej formie, biżuterii, dzieł sztuki. Zatem przewożąc rzeczy o dużej wartości, musimy się liczyć z potrzebą kupienia dodatkowego ubezpieczenia. Natomiast wysokość składki ubezpieczenia uzależniona jest od różnych czynników: od sumy ubezpieczenia, zakresu jej ochrony, strefy geograficznej oraz długości trwania umowy.

Ubezpieczenie samochodu na czas podróży

Teoretycznie ubezpieczenie samochodu (OC pojazdu) powinno wystarczyć za granicami naszego kraju, w praktyce jednak okazuje się, że nie pokrywa ono całości napraw. Należy zatem zaopatrzyć się w tzw. Zieloną Kartę, która pozwoli nam uniknąć kłopotów finansowych. Dokument ten jest Międzynarodowym Certyfikatem Ubezpieczeniowym będącym dowodem, że jego posiadacz objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Jego koszt uzależniony jest od takich czynników jak: pojemność silnika, kierunek wyjazdu i okresu, na jaki będzie wykupiony. Zielona Karta pokrywa min. koszty powrotu do miejsca zamieszkania, zakwaterowania na czas likwidacji awarii, a czasami nawet wynajęcia pojazdu zastępczego na okres naprawy naszego auta.

Ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu

Nowością na naszym rynku jest ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu, w ramach którego uzyskujemy zwrot poniesionych wcześniej kosztów. Do najczęstszych przyczyn, które mogą spowodować rezygnacje z wyjazdu i uzyskanie odszkodowania należą: problemy ze zdrowiem, mieszkaniem, utrata pracy, sprawa rozwodowa, wypadek klienta, utrata pracy lub obowiązkowy wyjazd służbowy. Odszkodowanie jest pomniejszone o udział własny biura podróży, który wynosi około 20 %. Koszt takiego ubezpieczenia zależy oczywiście od kosztu naszego wyjazdu, najczęściej stanowi 3% jej wartości. Składka wynosi tyle samo, bez względu na to, czy planujemy wyjazd first czy last minute.