Wśród dobrowolnych ubezpieczeń, o których zawarciu decyduje sam ubezpieczony, na uwagę z pewnością zasługuje ubezpieczenie nieruchomości. To bardzo ciekawa forma ochrony majątku, zabezpieczenia swoich finansów i zapewnienia sobie i swoim bliskim spokojnego snu. Ubezpieczenie nieruchomości sprawia, że nie znajdziecie się bez dachu nad głową, sprawia, że nie będziecie musieli naprawiać szkód powstałych na skutek nieszczęśliwego wypadku ani też nie będzie trzeba odkupować wyposażenia swojego mieszkania, gdyby jakieś nieszczęście to wyposażenie zniszczyło. Jeżeli ubezpieczony zdecyduje się na rozszerzenie ochrony, ubezpieczenie nieruchomości pozwala również na otoczenie domowników dodatkową ochroną odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie nieruchomości – jak to działa

Ubezpieczenie nieruchomości to polisa ubezpieczeniowa, która zapewnia ochronę ubezpieczeniową właścicielowi i domownikom. Gdyby doszło do nieszczęśliwego wypadku, jakim jest pożar, zalanie, uderzenie pioruna czy przepięcie, wówczas dom może ulec większemu lub mniejszemu zniszczeniu. Takie zniszczenie to zwykle bardzo poważna sprawa.

Do wymiany jest często podłoga, ściany wymagają odświeżenia, a sprzęt elektroniczny czy po prostu elektryczny, który wpięty był do gniazdka, może się już do niczego nie nadawać.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie ma polisy ubezpieczeniowej, wówczas znajduje się w trudnej sytuacji. Wymiana sprzętów, naprawa podłóg czy remont, który ma przywrócić mieszkanie do poprzedniego stanu wymagają od niego pokrycia wszystkich kosztów z własnej kieszeni. Jeżeli w tym czasie remont nie był w planach, to niestety, domowy budżet może na tym poważnie ucierpieć.

Jeżeli jednak polisa ubezpieczeniowa jest wykupiona, to wszelkie koszty, które wiążą się z wyremontowaniem domu i doprowadzeniem go do poprzedniego stanu można pokryć z odszkodowania. Dom odświeżony, sprzęty odkupione, wszystko naprawione, a budżet pozostaje nienaruszony. To naprawdę korzystne rozwiązanie.

Ubezpieczenie nieruchomości FLEXA

Ciekawą opcją w ramach opisanego wyżej ubezpieczenia nieruchomości jest polisa FLEXA. Jej nazwa pochodzi od zdarzeń, które objęte są ochroną ubezpieczeniową. Oczywiście, nazwy tych zdarzeń są w języku angielskim:

Fire – pożar;

Lightning – uderzenie pioruna;

Explosion – eksplozja;

Aircraft crash landing – katastrofa lotnicza.

Fakt, że są to jasno wymienione i jednoznacznie nazwane zdarzenia ubezpieczeniowe powoduje, że polisa obejmuje wyłącznie ryzyka nazwane.

Ryzyka nazwane to takie, które zostały jasno zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i ich występowanie bądź nie, nie budzi żadnych wątpliwości. Chodzi o to, że definicja jednoznacznie określa, kiedy mamy do czynienia z danym zjawiskiem.

Ubezpieczenie FLEXA powoduje, że ubezpieczony od razu wie, jakie zdarzenia są objęte ochroną ubezpieczeniową i jakie zdarzenia poskutkują wypłatą. W przeciwieństwie do zdarzeń, za które odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jak na przykład wichury, przepięcia czy wszelkie ryzyka nienazwane.

Ryzyka nienazwane to wszystkie nieszczęśliwe zdarzenia, które powodują, że dom lub mieszkanie ulega zniszczeniu. Ryzyka nienazwane nie zostały zebrane w definicjach, nie są opisane i nie zostały jasno określone. W efekcie nie ma znaczenia np. siła wiatru do ustalenia czy doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego. Jeżeli to wiatr zerwał dach, to ubezpieczonemu przysługuje wypłata bez względu na siłę tego podmuchu. Inaczej jest przy ryzykach nazwanych. Silny wiatr ma jasno określoną prędkość i tylko taki znajduje się w odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego.

Umowa podstawowa a rozszerzenia

W niektórych sytuacjach, polisa ubezpieczeniowa FLEXA może zostać rozszerzona o dodatkową ochronę. Oczywiście, nadal jest określana tym mianem, a sam zakres FLEXA staje się po prostu ochroną podstawową.

Trzeba jednak wiedzieć, że polisa FLEXA, choć może zostać rozszerzona, to rozszerzenie to mieści się wyłącznie w określonych precyzyjnie ryzykach. Innymi słowy, ubezpieczenie może zostać rozbudowane o kolejne ryzyka nazwane. Nie ma tu miejsca na ryzyka nienazwane – taka jest specyfika tego ubezpieczenia.

Nastawione jest ono na jasno określone zagrożenia, a nie na wszelkie możliwe. Warto tu również wiedzieć, że zawarcie tego ubezpieczenia powinno być poprzedzone gruntownym przemyśleniem w zakresie możliwych i prawdopodobnych ryzyk. Jeżeli jakieś zdarzenie jest rzeczywiście mało prawdopodobne, raczej nie powinno mieć miejsca (czy wręcz na pewno się nie wydarzy), to warto z niego zrezygnować. Nie ma sensu podnosić kosztów ochrony w zakresie czegoś, co i tak się nie wydarzy. Jeżeli jednak jakieś ryzyko jest bardziej prawdopodobne i można przypuszczać, że do niego dojdzie, to warto je uwzględnić w swojej polisie. Dlaczego? Bo wtedy polisa będzie bardziej przydatna, a jej wykupienie stanie się lepszym zabezpieczeniem.

Wykupienie polisy

Sama procedura wykupienia polisy ubezpieczeniowej nie jest ani skomplikowana ani bardzo złożona. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek. We wniosku trzeba podać niezbędne informacje, dotyczące samego mieszkania. Na początek znaczenie ma jego rodzaj: czy jest to dom czy mieszkanie. Jeżeli jest to dom trzeba określić, czy to szeregowiec, bliźniak, czy dom wolnostojący. Jeżeli to mieszkanie, to trzeba określić, na którym jest piętrze. Dalej należy podać powierzchnię nieruchomości, jej lokalizację i określić sumę ubezpieczenia, która ma zostać wypłacona w razie, gdyby doszło do zdarzenia. Na podstawie danych, które znajdą się we wniosku, system wyliczy wysokość należnej składki. Składkę tę należy wpłacić, by polisa rozpoczęła swoje działanie.

Trzeba wiedzieć, że dopóki ubezpieczenie nie zostanie opłacone, to firma nie roztoczy swojej odpowiedzialności nad ubezpieczonym. Konieczne jest więc jak najszybsze przekazanie składki. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę również czas na jej zaksięgowanie. Im szybciej polisa zacznie działać, tym szybciej można spać spokojnie i cieszyć się swoim mieszkaniem, a to jest bardzo ważne.

Ostatnie Wpisy
Podczas poszukiwań kredytu gotówkowego w Internecie można spotkać się z różnymi porównywarkami ofert bankowych. W...
Jak mądrze korzystać z porównywarek finansowych?
Zabezpieczyć dziecko możemy na kilka sposobów. Warto jednak zastanowić się nad tym, jaka forma ochrony...
Polisa dla dziecka - jaka jest najlepsza?
Wielu nadal mylnie może uważać, że właścicielem samochodu może być wyłącznie osoba, która ma prawo...
Współwłaściciel samochodu bez prawa jazdy - co musisz wiedzieć?