Dlaczego warto ubezpieczyć swoje zwierzę domowe?

Dziś zwierzęta domowe traktowane są jak członkowie rodziny. Opiekujemy się nimi, gotujemy im posiłki, regularnie odwiedzamy weterynarza. Szczególnie ostatnia czynność może pochłonąć znaczne fundusze finansowe, gdy nasz pies bądź kot poważnie zachoruje lub ulegnie wypadkowi. W takiej sytuacji warto posiadać ubezpieczenie, które odciąży nasz budżet.

Każdy właściciel zwierzęcia stara się zapewnić mu jak najlepszą opiekę, zwłaszcza weterynaryjną, gdy zajdzie oczywiście taka potrzeba. Często zanim dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, nie myślimy o żadnym dodatkowym zabezpieczeniu. Tymczasem dochodzi do wypadku, a my będąc w szoku nie myślimy racjonalnie, nie wiemy często gdzie się udać, aby uzyskać specjalistyczną pomoc. Warto więc zawczasu pomyśleć o ubezpieczeniu swojego pupila, dzięki temu w newralgicznym momencie uzyskamy fachową pomoc i oszczędzimy sobie niepotrzebnego stresu.

Ubezpieczenia dla zwierząt domowych takich, jak pies czy kot, to swoistego rodzaju novum na polskim rynku. Nie każdy właściciel czworonoga ma świadomość o istnieniu tego rodzaju ubezpieczenia, tymczasem w krajach Europy Zachodniej czy USA to bardzo popularna forma dbania o swojego pupila. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że oferta skierowana jest głównie do właścicieli rasowych czworonogów, które biorą udział w rozmaitych wystawach i konkursach. Jednak, tak naprawdę każdy właściciel psa lub kota może skorzystać z tej oferty, nie ma bowiem znaczenia rodowód zwierzęcia. W końcu o naszych pupili dbamy, bez względu na to, czy mają rodowód czy nie.

Informacje podstawowe

 

Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe dostosowują swoje oferty do potrzeb swoich klientów i oferują im rozwiązania indywidualne. Dlatego, zanim podpiszemy jakąkolwiek umowę ubezpieczenia, zastanówmy się dokładnie, czego potrzebujemy. Następnie poinformujmy o tym przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej, a wówczas otrzymamy takie, które spełni nasze oczekiwania.

Standardową umowę ubezpieczenia zawieramy najczęściej na okres 12 miesięcy. Możliwe jest także podpisanie polisy wyłącznie na czas dalekiej podroży czy też innego ryzykownego przedsięwzięcia.

Warunkiem zawarcia umowy jest okazanie ubezpieczycielowi dokumentu wystawionego przez weterynarza, które poświadczy, że ubezpieczane zwierzę jest zdrowe i nie posiada wad, które mogą spowodować chorobę.

Wysokość składki

Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest głównie od wieku zwierzęcia oraz sumy, na którą go ubezpieczamy. Przykładowo ustalamy kwotę ubezpieczenia, którą możemy wydać przez cały rok na 500 zł. Nasz pies uległ wypadkowi, a koszt jego powrotu do zdrowia wyniósł 650 zł. Zatem z towarzystwa ubezpieczeniowego odzyskamy 500 zł, a jedynie pozostałą część zapłacimy sami. Wysokość składki dla tej sumy ubezpieczenia to zaledwie 78 zł rocznie. Warto pamiętać, że wypłata jakiegokolwiek odszkodowania odbywa się po przedstawieniu rachunków, dlatego należy je zachować.

Zakres ubezpieczenia dla naszego pupila

Zakres takiego ubezpieczenia pokrywa wszystkie koszty związane z leczeniem naszego zwierzęcia w przypadku nagłej choroby lub wypadku. Towarzystwa ubezpieczeniowe ściśle określają te pojęcia. Za nagłą chorobę uważa się powstały w sposób nagły stan, który zagraża życiu lub zdrowiu zwierzęcia i wymaga natychmiastowej pomocy weterynaryjnej. Natomiast wypadek to zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie której zwierzę doznało uszkodzenia ciała. Ubezpieczenie to obejmuje zwierzęta w wieku od 6 miesięcy do 10 lat. Zakres ubezpieczenia dla zwierząt domowych obejmuje takie sytuacje, jak śmierć lub uśpienie z konieczności, odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane przez psa lub kota, koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia.

Warto się również zapoznać z sytuacjami, których ubezpieczenie nie obejmuje.

Należą do nich, m.in.: zabiegi dentystyczne, schorzenia istniejące przed wykupieniem ubezpieczenia oraz ich powikłania, badania kontrolne i opieka lekarska, która nie wynika z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, zachorowania będące skutkiem zaniedbań szczepień ochronnych, operacji plastycznych, z wyjątkiem operacji, które są niezbędne dla usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za: opiekę związaną z ciążą lub porodem, rehabilitację i fizykoterapię oraz koszty protez, leczenie schorzeń wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa właściciela, uprawianie niebezpiecznych i wyczynowych sportów oraz koszty dojazdu lekarza weterynarii do chorego zwierzęcia lub dowozu zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej.