Ubezpieczenie OC najemcy

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w życiu prywatnym często mamy do czynienia z umową najmu. Przepisy prawne dotyczące tego rodzaju […]

Indywidualne Konta Emerytalne

Indywidualne Konta Emerytalne to ciekawy instrument finansowo-ubezpieczeniowy wchodzący w zakres tak zwanego III filaru ubezpieczeń. Artykuł wyjaśnia ideę i zasady […]

REFORMA EMERYTALNA czyli III filary, cz.4

Obserwując zmiany demograficzne zachodzące w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat, można było przewidzieć kryzys dotychczas istniejącego sposobu wypłat świadczeń […]

REFORMA EMERYTALNA czyli III filary, cz.2

Pokolenie osób pracujących, opłacające aktualnie składki, finansowało świadczenia dla pokolenia osób starszych, które miało uprawnienia do uzyskania emerytur, rent i […]