Ubezpieczenie od bezrobocia. Cz. II

Czy możliwe będzie ubezpieczenie się od utraty pracy? Jak powinno wyglądać takie ubezpieczenie? Artykuł omawia, w jaki sposób mogłoby wyglądać […]

Ubezpieczenie od bezrobocia. Cz. I

Po transformacji ustrojowej z 1989 r., bezrobocie nabrało w naszym kraju charakteru masowego. Recesja gospodarcza, spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, restrukturyzacja […]